menu
_Informacje

Anna Kulczyńska - KwiatekAnna Kulczyńska - Kwiatek jest doktorem nauk medycznych, pediatrą oraz specjalistą Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Początkowo pracowała w Klinice Neurologii Rozwojowej Akademii Medycznej w Poznaniu, odbywając jednocześnie staż specjalizacyjny w Instytucie Pediatrii przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu. Następnie zatrudniona była w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł specjalisty Psychiatry Dzieci i Młodzieży.

Od trzydziestu lat zajmuje się terapią zarówno dzieci jak i dorosłych, z sukcesem prowadząc pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi oraz neurologicznymi. Oprócz indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzonej w prywatnym gabinecie, dr n. med. Anna Kulczyńska - Kwiatek opisuje badania EEG, które pozwalają na ocenę organicznych zmian w zakresie Centralnego Układu Nerwowego.

Temat pracy doktorskiej opublikowanej przez dr n. med. Annę Kulczyńską - Kwiatek:

Tytuł oryginału: Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu w wybranych zespołach neurologicznych i psychiatrycznych u dzieci i młodzieży. Rozprawa doktorska.

Wersja ang. tytułu: Brain stem auditory evoked potentials in selected neuropsychiatric disorders in developmental age. Doctoral dissertation.

Autorzy: Anna Kulczyńska-Kwiatek, Promotor: Andrzej Rajewski.

Źródło: Poznań, 1992, 71, [1] k. 5 s. il. tab. bibliogr. streszcz.

Uwagi: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 


Polskie hasła przedmiotowe:
Potencjały wywołane słuchowe
Choroby układu nerwowego - diagnostyka
Majaczenie, otępienie, amnezja i zaburzenia poznania - diagnostyka
Rozprawy doktorskie

Medical Subject Headings:
Evoked potentials, auditory, brain stem
Nervous system diseases - diagnosis
Delirium, dementia, amnestic, cognitive disorders - diagnosis
Dissertations, academic