Najczęstsze schorzenia psychiatryczne z jakimi zgłaszają się pacjenci :

- depresja
- uzależnienia
- nerwica natręctw
- schizofrenia
- anorexia nervosa
- bulimia
- choroba afektywna dwubiegunowa
- problemy rodzinne
- nadmierny stres
- autyzm
- epilepsja
- problemy rozwojowe dzieci
- zaburzenia lękowe
- zaburzenia psychosomatyczne
- zaburzenia snu
- zaburzenia pamięci i intelektu